You are here

ทราบหรือไม่ว่าหูหนวกรักษาได้

ทราบหรือไม่ว่าหูหนวกรักษาได้

ทราบหรือไม่ว่าหูหนวกรักษาได้

ทราบหรือไม่ว่าหูหนวกรักษาได้

          การรักษาโรคหูในปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปมากต่างจาก 20 ปี ที่แล้ว โรคหูน้ำหนวกที่ทำให้หูหนวกเพราะไม่ได้รักษาหรือรักษาแล้ว แต่หูไม่ได้ยินเนื่องจากประสาทหูเสื่อมต้องใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อขยายเสียงให้ได้ยินดีขึ้น แต่บางคนใช้เครื่องช่วยฟังแล้วยังไม่ได้ยิน ก็จะใช้ภาษามือหรือการอ่านปาก ซึ่งทำให้เสียงที่พูดจะเพี้ยนออกไป เพราะฟังไม่ได้ยิน 

          เราจะทราบได้อย่างไรว่าจะรักษาหูได้อย่างไร ถ้าท่านสงสัยว่าหูได้ยินไม่ดีหรือสงสัยว่าญาติของท่านฟังเสียงไม่ค่อยได้ยินต้องตะโกน หรือเรียกไม่หันท่านก็ควรจะนำผู้นั้นมาพบแพทย์เฉพาะทางโรคหู เพื่อจะได้ตรวจโรคหู ว่าหูนั้นเป็นโรคของหูชั้นนอก ชั้นกลาง หรือหูชั้นในหรือประสาทหูเสื่อมถ้าเป็นโรคของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางก็อาจรักษาด้วยยาหรือผ่าตัดทำให้หูแห้งได้ไม่ยาก

          ปัจจุบันโรคของหูชั้นในหรือประสาทหูเสื่อมพบมากขึ้น สาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์การติดเชื้อไวรัส หลังคลอด หรือเป็นโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบทำให้ประสาทหูเสื่อมลง บางคนเกิดจากความเครียดจัดทำให้ประสาทหูเสื่อม บางคนยัง ใช้เครื่องช่วยฟังได้ผลแต่บางคนก็ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผลต้องใช้ภาษาใบ้แทนปัจจุบันมีการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้ในคน ที่หูหนวกหรือ ประสาทหูเสื่อมอย่างรุนแรงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ได้ยินเหมือนเดิมได้แล้ว    

          การพัฒนาประสาทหูเทียมนั้นเริ่มต้นมากว่า 30 ปีแล้ว ที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ องค์การอาหาร และยาของ สหรัฐอเมริกา ให้การยอมรับประสาทหูเสื่อมให้คนหูหนวก คนแรกในปี 1995 คนไข้คนแรกที่หูหนวกจากการทำงานในที่ ๆมีเสียงดังมาก ๆ นาน ๆ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หลังจากผ่าตัด ใช้ประสาทหูเทียมเขาสามารถกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิม

          เด็กชายอายุ 5 ขวบที่หูหนวกทั้ง 2 ข้าง จากการเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่ออายุ 2 ขวบ หลังผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม เด็กคน นี้ สามารถ กลับไปเรียนหนังสือในโรงเรียนนานาชาติได้ดีหลังผ่าตัด 1 ปีจะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับในคนที่กำลังทำงาน และในเด็กที่เข้าวัยเรียนสามารถเรียน แบบคนทั่วไปได้เขาไม่ต้องเป็นคนหูหนวก อีกต่อไป ในอนาคตของเขา ก็สามารถจะ ใช้ชีวิตแบบ คนปกติได้

          ยังมีเด็กที่ประสาทหูพิการอีกมากที่ไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากประสาทหูเทียมนี้มีราคาแพงมาก แต่สำหรับคนมีเงินนั้น ประสาทหูเทียม มีราคาเท่ากับรถยนต์ญี่ปุ่น 1 คัน คนที่สองได้รับการผ่าตัดเพราะมารดาอยากจะ ให้ขับถ้าหูได้ยินเสียง แตรรถ เข้าก็จะขับรถได้ เราได้ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้ ปัจจุบันเขาสามารถมีความสุข กับการดูทีวีคนเดียว และสามารถขับรถ เองได้

          ประสาทหูเทียมคืออะไร คือเครื่องมืออิเล็คโทรนิคทำด้วยสายไฟฟ้าเล็ก ๆ ที่มีการรับเสียงและแปรเสียง แล้วส่งสัญญาณเข้าไป กระตุ้นประสาทการได้ยิน เข้าไปที่สมอง ทำให้สามารถแปลเสียงนั้นออกมาได้ ประสาทหูเทียม จะถูกฝังเข้าไปในกระดูก ก้นหอย ที่อยู่ในหูชั้นในโดยการผ่าตัดหลังหูกรอเอากระดูก หลังหูออก ทำการฝังเครื่องไว้หลังห ูด้านนอกกระโหลกศีรษะ แล้ว ต่อกับเครื่องภายนอก ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้กระตุ้นเสียงเข้าไปข้างในได้ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเรา มีทีมแพทย์และ ทีมอาจารย์ที่จะช่วยกันตรวจหูและผ่าตัดรวมทั้ง การฝึกพูดอยู่ครบวงจรซึ่งสามารถที่จะช่วยให้คนหูหนวก กลับมาได้ยินเสียง อีกได้หลังผ่าตัดประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ทีมแพทย์และอาจารย์ฝึกพูด ฝึกฟังต้องการจะช่วยผู้ป่วยหูหนวกทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล