บริจาคดวงตา
 
1.  สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยตรวจจักษุ ห้อง 31 ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 7.00 - 15.00 น.
 
2. สามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาจักษุ ชั้น 5 อาคารหลัก (อาคาร 1)
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 16.00 น.