ประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2567

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำยอดต่อยอด ประจำปี 2567
โดยมีดูรายละเอียดได้
 ที่นี่