ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2566

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 มีนาคม 2566 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Link: http://med.mahidol.ac.th/ent/th/application_fellow_rhino2566