ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2567รอบที่1