ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1