บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณเอนก-คุณวนิดา อัมระปาล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์แคนนิ่ง จำกัด โดย คุณไพศาล หวังธำรงค์วิทย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุนันท์ เจียมจรรยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชวาทิก วนาเกษมสันต์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
ขอเชิญเข้าวร่วมโครงการวิจัย มุมมองของผู้ใหญ่วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ที่มีการสูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่ในประเทศ ออสเตรเลียและประเทศไทยที่มีต่อโปรแกรม “การเดิน การพูด และการฟังผ่านทางซูม” : การศึกษาเชิงคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมงานวิจัย : ผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ) มีการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับเล็กน้อยขึ้นไป

 
งานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ "ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน วันเกษียณ"

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว จัดอบรม “Ramathibodi Live Demonstration and Workshop for Bariatric Surgery”
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
งานอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 35 The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022: "Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"
เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
รามาฯ ลงนาม MOU คณะเกษตร ม.เกษตร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

 
เมื่อมีแผล วิธีไหนทำถูกหรือทำผิด

ห้ามแคะ แกะ และเกาแผลหากไม่อยากเป็นแผลเป็น ข้อแนะนำเมื่อมีแผลถลอก...

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณชวาทิก วนาเกษมสันต์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

Pages