โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 762

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ดร.วสันต์-คุณวัชรีกุล รัตนานุภาพ มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชยันต์ เต็มสาธิต-คุณมนัญญา อาจกิจโกศล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด และมูลนิธิสานฝันปันรอยยิ้ม โดย ดร.ณัฎฐพงษ์ สุทธิวงศ์สุนทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่...

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณโกวิทย์ ลิมรัตนสราญ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 760

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
สีของตกขาวบอกโรคอย่างไร

ตกขาว คือ สารน้ำเมือกที่ผลิตจากช่องคลอดและปากช่องคลอด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและหล่อลื่นช่องคลอด ลักษณะของตกขาวจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามระดับฮอร์โมนของร่างกาย เช่น ช่วงไข่ตกหรือกลาง...

 
ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง Acute Stroke Fast Track

หากพบผู้ป่วยที่มีอาการดีงต่อไปนี้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี โทรด่วน 2700

 
การซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน พื้นที่พญาไท (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยสถานการณ์จำลอง Cyber Attack

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุพัตรา โรจนเสน มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณพิชิต-คุณศิรินารถ ชลิตวงศ์พัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณนรีรัตน์ แย้มลม้าย มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

Pages