ขอเชิญร่วมกิจกรรม ผักสวนครัวปลูกง่าย เบาหวานกินได้สบายใจ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07:30-08:30 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
"พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

โดยบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทุกจังหวัดทั่วประเทศ 170 แห่ง

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 17.00-21.30 น. ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 และห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
VDO ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ขณะเกิดเพลิงไหม้

 
ขอเชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 3 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565

 
ปิดบริการห้องคลอดชั่วคราว

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.

 
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสะสมแต้มสุขภาพ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

 
รามาฯ ร่วมใจออกกำลังกาย VIRTUAL CAL CHALLENGE

เริ่มส่งผลกิจกรรม 10 ม.ค. - 30 ก.ย. 65

 
รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

Pages