การให้ความรู้ประชาชน โรคมะเร็งไต

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมกิจกรรม Live "อุปกรณ์ช่วยชะลอ ภาวะสมองเสื่อม สำหรับผู้สูงอายุ"

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30-10.00 น. LIVE Facebook Fanpage: งานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา จ.สกลนคร

ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 
บุคลากรรามาธิบดี พบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ "COVID-19 กับการออกกำลังกาย"

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.15-13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ หรือรับชม FACEBOOK: RAMATHIBODI SPORTCENTER

 
"พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

โดยบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทุกจังหวัดทั่วประเทศ 170 แห่ง

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 17.00-21.30 น. ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 และห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
VDO ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ขณะเกิดเพลิงไหม้

 
ขอเชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 3 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565

 
ปิดบริการห้องคลอดชั่วคราว

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.

 
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสะสมแต้มสุขภาพ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

Pages