โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
ร่วมตอบแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 65 ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 21 ก.ย. 65 ที่ เฟซบุ๊กงานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี

 
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

มื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ผู้แทน WHO CC fเดินทางเข้าร่วมการประชุม Regional Meeting to Review Progress and Strengthen Midwifery Programme in South-East Asia Region ซึ่งจัดโดย WHO World Health Organization South-East Asia Region

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ เมืองดาการ์ ประเทศบังกลาเทศ

 
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ไม่ควรเข้าสังคม ต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา การออกกำลังกายเป็นเรื่องสายไป

 
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานองคมนตรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร นำผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นแบบอินทรีย์มาร่วมแบ่งปัน "แบ่งกันปลูก ปันกันกิน ปลูกผักไว้เยอะ แต่กินคนเดียวมันเหงา มาแบ่งกับเราดีไหม"

ร่วมส่งต่อผลิตผลได้ที่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร ทุกวันจันทร์ เวลา 07.40-08.30 น.

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด โดย คุณเจษฎา ปลั่งมณี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชูเกียรติ ตั้งเลิศสัมพันธ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก และโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้ส...

Pages