VDO ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ขณะเกิดเพลิงไหม้

 
ปิดบริการห้องคลอดชั่วคราว

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.

 
รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

 
สถาบันราชสุดาร่วมกับภาคีจัดอบรมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสารแก่เยาวชนที่มีความพิการให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน

ราชสุดาจะจัดอบรม 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 ที่จังหวัดสงขลา

 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม  ...

 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 RIAC 2023

ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค

 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำรถ MOBILE HEALTH PROMOTION

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานประชุมวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์

ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "Breast Cancer In The Elderly”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages