บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณโกวิทย์ ลิมรัตนสราญ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 760

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
สีของตกขาวบอกโรคอย่างไร

ตกขาว คือ สารน้ำเมือกที่ผลิตจากช่องคลอดและปากช่องคลอด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและหล่อลื่นช่องคลอด ลักษณะของตกขาวจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามระดับฮอร์โมนของร่างกาย เช่น ช่วงไข่ตกหรือกลาง...

 
ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง Acute Stroke Fast Track

หากพบผู้ป่วยที่มีอาการดีงต่อไปนี้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี โทรด่วน 2700

 
การซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน พื้นที่พญาไท (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยสถานการณ์จำลอง Cyber Attack

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุพัตรา โรจนเสน มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณพิชิต-คุณศิรินารถ ชลิตวงศ์พัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณนรีรัตน์ แย้มลม้าย มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) โดย คุณณัฐพัชร์ ชลิศราพงษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนพัฒนาหน่วยโรคผิวหนัง

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณนภสร วุฒิปกรณ์กิตติ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณลัดดา เอี่ยมสมุทร มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

Pages