โรคกรดไหลย้อน คือการที่ น้ำย่อย ในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาผ่านหลอดอาหารทำให้เกิดความผ...

 

การกรนเป็นภาวะที่มีเสียงหายใจดังเกิดขึ้นในขณะหลับ พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจา...