ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 

ในวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2563    ณ โรงแรม Kantary Bay Hotel (แคนทารี เบย์) จ.ระ...

 

ภายใต้โครงการ “สร้างสุขภาพดี” (HAPPY BODY)   ณ สถาบันจักรีนฤบดินทร์...

 

ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 816 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

 

ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7

 

เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ปี 2562 จะมีผลบังคับใช้

 

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ เข้าร่วมชี้แจงและสื่อ...

 

ในวันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7
 

...
 

นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ

 

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชฯ

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๖๔ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอ...