ภาควิชาจิตเวชฯ เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยม (Advance HA)

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ เพื่อสื่อสารนโยบาย ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยม (Advance HA)

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์