โครงการ สร้างสุขภาพดี (Happy Body)

โครงการ สร้างสุขภาพดี (Happy Body) ในวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ โรงแรม Kantary Bay Hotel (แคนทารี เบย์) จ.ระยอง