ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๖๔ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี