จัดกิจกรรม Open House ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House เพื่อแนะนำหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7