ติดต่อเรา

alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
โทร. : 0 2201 0771
อีเมล : malatee.run@mahidol.edu
 
alt
นางสาววินา ขวัญตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : งานด้านพัฒนาคุณภาพ
โทร. : 0 2201 2157
อีเมล : wina.khw@mahidol.edu
 
alt
นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริโสดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ : งานด้านบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้
โทร. : 0 2201 2157
อีเมล : pitchaporn.sir@mahidol.edu
 
Thai