You are here

General Activities

 
เสวนา “การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่นโยบาย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ฝ่ายการพัสดุ จัดอบรมหลักสูตร Supply Chain

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
มหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
เปิดรั้วรามาฯ สู่ฟาร์มสร้างสุข

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
หลักสูตรการบริหารเบื้องต้น ระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2557

ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 57 ถึงวันที่ 11 มี.ค. 58 เวลา 16.00-17.30 น. ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
การอบรมความเสี่ยง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557  ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
การอบรม เรื่อง : การดูแลผู้ป่วยที่ร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาลสถาบันจักรี

ณ ห้อง 810 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

 
ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน

โดยภายในงานมีบริการตรวจเท้า ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำโรง

โดยเน้นให้ความรู้ 3 ด้าน 3 อ. ได้แก่ อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก

 
กิจกรรมเปิดครัวสู้โรค "อร่อยได้ไม่ใส่กะทิ"

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages