ภาควิชาศัลยศาสตร์มอบของขวัญปีใหม่

 
 
   อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมมอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานของภาควิชาศัลยศาสตร์ และผู้ร่วมงาน