รับบริจาค

บริษัทชวรักษ์ โดยคุณยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์  มอบเงินบริจาคให้ภาควิชาศัลยศาสตร์
 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ฝ่ายการบริการ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จาก บริษัทชวรักษ์ โดยคุณยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ และครอบครัวอนุรักติพันธุ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของภาควิชาศัลยศาสตร์