Integrated Conference

Integrated Conference ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562
 
     Integrated Conference ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 1.Surgical Site Infection (SSI) โดย อ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม 2.การล้างมือก่อนผ่าตัดด้วย Alcohol-based hand rub โดย คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 7:45-8:45 น. ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี