ภาพกิจกรรม CARE Lab แพทย์ประจำบ้าน ปี 2559

 

 

สาขาวิชากุมาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี

โพสต์โดย CARE Lab Nulli Secundus บน 21 มีนาคม 2016

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล กับสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก

โพสต์โดย CARE Lab Nulli Secundus บน 21 มีนาคม 2016

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

โพสต์โดย CARE Lab Nulli Secundus บน 21 มีนาคม 2016

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม กับสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

โพสต์โดย CARE Lab Nulli Secundus บน 21 มีนาคม 2016

 

สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์

โพสต์โดย CARE Lab Nulli Secundus บน 21 มีนาคม 2016

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ

โพสต์โดย CARE Lab Nulli Secundus บน 21 มีนาคม 2016