ภาพกิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ได้จัดกิจกรรมการตรวจและปร...

โพสต์โดย ศัลยศาสตร์รามาธิบดี บน 19 มกราคม 2016