รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ ประจำปีการศึกษา 2567

 

TransplantFellow67
 
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสคร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัคร “แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567 โดยสามรถยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02-201-1315 ต่อ 314 (ในเวลาราชการ)