คู่มือ Program Webex meeting/microsoft-teams
 

ข้อมูลอื่นๆในสถานการณ์ COVID-19
 

You are here

การเตรียมเอกสารและสมัครออนไลน์ (Resident/Fellow)

 
ใบรับรอง

สมัครออนไลน์ Resident / Fellow

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line