รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ ประจำปีการศึกษา 2566

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสคร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี   เปิดรับสมัคร  “แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ ประจำปีการศึกษา 2566” จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 โดยสามรถยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02-201-1315 ต่อ 314 (ในเวลาราชการ)