รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2567

 

Plastic Residence 2024
 
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสคร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัคร “แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 5 อัตรา แสดงความจำนงโดยยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02-201-1315 ต่อ 314 (ในเวลาราชการ)