รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น ประจำปีการศึกษา 2566

 

อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลักสูตร 1 ปี)
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหาร และศัลยศาสตร์ทั่วไปภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แผนกศัลยศาสตร์ทางเดินอาหาร และกล้องส่องตรวจ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กำหนดปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่องทางการสมัคร สมัครออนไลน์ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02-201-1315 ต่อ 314 (ในเวลาราชการ)