รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ประจำปีการศึกษา 2566

 

   สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสคร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี   เปิดรับสมัคร  “แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ประจำปีการศึกษา 2566” จำนวน 2 อัตรา หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี เริ่มฝึกอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยสามรถยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02-201-1315 ต่อ 314 (ในเวลาราชการ)