(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Trauma review
Trauma review: Train-related injury: How to survive P, Trauma and Orthopedic 20/12/2566 07:45-08:45 (Date: 20/12/2023)
 
BASIC VATS FOR LUNG SURGERY
13th RAMATHIBODI WORKSHOP 11st December. 2023, 09:30AM - 15:00PM 3rd floor, Medical Learning Resource Center and... (Date: 11/12/2023)
 
Anastomosis Workshop 2023
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 19:00-21:00 น. ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาค... (Date: 04/12/2023 to 05/12/2023)
 
The 4th Interhospital Grand Round Teleconference 2023
THPBA Interhospital Grand round December 15th, 2023; @13:00-15:30 (Date: 15/12/2023)
 
Non-technical Skills for Surgeons III
Communication and Assertiveness วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 13/12/2023)
 
Non-technical Skills for Surgeons II
วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 08/11/2023)
 
Are we treating VUR effectively
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-11:00 น. ห้อง 910 A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ... (Date: 27/10/2023)
 
RASP Talk 2023
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00-22.00 น. (Date: 01/11/2023)
 
Wound Management A to Z
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 20/10/2023)
 
Non-technical Skills for Surgeons
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 11/10/2023)
 
Introduction to Surgical research 2023
"แนะนำการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรม" วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องปฎิบัต... (Date: 02/10/2023 to 06/10/2023)