(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
VascularFellow67
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 (Date: 01/07/2023)
 
Orientation R1F1
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:45-09:00 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 14/07/2023)
 
Growth Mind Set
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 12/07/2023)
 
Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery
By Prof. Mizuno Hiroshi, M.D., Ph.D. on Wednesday 21 June 2023 ; 09:00-10:00 am (Date: 21/06/2023)
 
How will ChatGPT and Al affect medical education
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 21/06/2023)
 
Mastery course in Prostate cancer
Robot-assisted radical prostatectomy and novel modalities วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ  Pullman Bangkok K... (Date: 07/07/2023)
 
Admission and Discharge
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 14/06/2023)
 
RASP 2023
การอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 17 (RASP2023) ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2023 ณ  Pullman Bangkok King... (Date: 03/07/2023 to 04/07/2023)
 
The Inner Branch Endograft Technology
Lecture and live demonstration operation case no 15-16th May 2023 (Date: 15/05/2023 to 16/05/2023)
 
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 40
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "อุบัติเหตุทางมือ" ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 (Date: 20/07/2023 to 21/07/2023)
 
International Research presentation
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก (Date: 12/05/2023)
 
Difficult Conversations
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 10/05/2023)