Alumni Ramathibodi Surgery 2023

Alumni Ramathibodi Surgery 2023
   ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ ศัลยศาสตร์รามาธิบดี และครอบครัว พบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงาน "Alumni Ramathibodi Surgery 2023" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
พบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดง เล่นเกมส์รับของรางวัล ฟังเพลงเพราะ ๆ จากอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สัมผัสบรรยากาศเดิม ๆ เล่าความหลังร่วมกัน และเชิญสนุกสนานกับคาราโอเกะ
     กรุณาสำรองที่นังล่วงหน้า เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมอาหารและสถานที่ ได้ทาง: ลงทะเบียน