งานสัปดาห์ต่อมลูกหมาก และโรคระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อประชาชน ครั้งที่ 10

Prostatitis2023
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ งานสัปดาห์ต่อมลูกหมาก และโรคระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อประชาชน ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00-16:00 น. โทร. 09-0727-8987 คุณนงลักษณ์ แคล่วคล่อง
ดูการบรรยายได้ที่: สัปดาห์ต่อมลูกหมาก และโรคระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อประชาชน ครั้งที่ 10