(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Difficult Conversations
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 10/05/2023)
 
Advanced Trauma Life Support 1/2023
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต จัดอบรมเชิงปฏิบัต... (Date: 26/04/2023 to 28/04/2023)
 
Management of Acute deep vein thrombosis
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 19/05/2023)
 
Vascular Cadeveric Lecture
Pre-workshop lecture : Sunday 26 March 2023 @14:00-16:00 Workshop : Monday 26 March 2023 @9:00-16:00 Ha... (Date: 26/03/2023)
 
Neuro surgery interhospital conference 2023
Neuro surgery interhospital conference วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อ... (Date: 28/04/2023)
 
PDPA in Medical Education
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 12/04/2023)
 
ELECTIVE ABROAD 2023
Friday, 21 April 2023 @07:45-08:45 am Room 623, floor 2 Administrative building (Date: 21/04/2023)
 
Relscitative tharacotomy
Pre-workshop lecture : Sunday 26 March 2023 @17:00-17:30 Workshop : Wednesday 29 March 2023 @9:00-12:00 Hand... (Date: 26/03/2023)
 
12th Surgical Quality Conference
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม... (Date: 18/04/2023)
 
SURGEON ASPECTS
SPEAKER: Asst.Prof. Jakrapan Jirasiritham MODERATOR: Asst.Prof. Tharin Thampongsa March 15, 2023; 12:00-01:0... (Date: 15/03/2023)
 
CARELAB 2023
วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชากาย... (Date: 27/03/2023 to 31/03/2023)
 
Research Proposal Resident 1 (7/65)
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก (Date: 17/02/2023)