(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Artivion Fellowship training Ramathibodi
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2566 เวลา 09:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมท่... (Date: 12/01/2023 to 13/01/2023)
 
Research Proposal Resident 1 (1/65)
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 16/12/2022)
 
SALA Special:The New Surgeons
SALA Special : The New Surgeons วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565  เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 14/12/2022)
 
Ramathibodi Anastomosis Workshop 2022
Online lecture วันพฤหัสที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 19:00-20:00 น. และ Hand on workshop วันจันทร์ที่ 5... (Date: 05/12/2022)
 
Incarcerate hernia, Gut Obstruction (SALA#14-15/65)
"Incarcerate Hernia, Gut Obstruction (SALA#14-15/65)" วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10:00-1... (Date: 30/11/2022)
 
งานมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล
เพื่อแสดงความขอบคุณอาจารย์อาวุโส ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ, ศาสตราจารย์เกียรติค... (Date: 15/12/2022)
 
MIS Fellowship 2023
อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2565- 15 มีนาค... (Date: 15/12/2022)
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19
PremBuri Topic “Being a good surgeon” ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินนทร์ Forum Topic “T... (Date: 22/12/2022)
 
Research Progress Report R3 (7/65)
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิการยน 2565 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 11/11/2022)
 
Cardiothoracic and Vascular Workshop
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 5 พศษจิกายน 2565 เวลา 08:00-16:30 น. (Date: 05/11/2022)
 
Live demonstration: TCC in TCVO
โดย อ.นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08:45-09:45 น. ผ่าตัดห้อง 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพท... (Date: 05/12/2022)
 
18th Surgical Forum Lunch Symposium
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (Date: 22/12/2022)