Sustainable concept for BPH patients (31/08/66)

Sustainable concept for BPH patients
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Sustainable concept for BPH patients โดย ผศ.นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00-18:00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1
ชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่: Sustainable concept for BPH patients