(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Research Proposal Resident 1 (7/65)
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก (Date: 17/02/2023)
 
MOU Plastic and Yanhee 2023
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล  กับ หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ... (Date: 22/02/2023)
 
Ramathibodi Surgical Endoscopy Workshop 2023
15-17 February 2023 @Gastroenterology Endoscopy Center 5fl. Somdech Phra Deparatana Medical Center, Ramathibodi ho... (Date: 15/02/2023 to 17/02/2023)
 
CHIEF'S CONFERENCE 2023
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:00-14:30 น. ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ (Date: 23/03/2023)
 
Research Proposal Resident 1 (6/65)
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 10/02/2023)
 
Fatal drug interaction
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:25-08:45 น. ห้องบรรยาย 621 และ 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 22/02/2023)
 
Mentoring: how to make it work
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 621 และ 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 08/02/2023)
 
elective breast
แนวทางการขอศึกษาดูงาน (elective) สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด... (Date: )
 
Research Proposal Resident 1 (5/65)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 27/01/2023)
 
Urological Interhospital Conference (ครั้งที่ 3/2565)
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง 910C ช้้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรง... (Date: 20/01/2023)
 
Research Proposal Resident 1 (4/65)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08:00-09:30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 20/01/2023)
 
Hematuria (SALA#19/65)
Hematuria (SALA#19/65) วันพุธที่ 18 มกราคม 2566  เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 18/01/2023)