รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2567

 

VascularFellow67
 
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสคร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัคร “แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2567” จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 โดยสามรถยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02-201-1315 ต่อ 314 (ในเวลาราชการ)