(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
**คลิ๊กเพื่อดูกำหนดการ (Date: )
 
Bile Duct Injury
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (Date: )