(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Research Progress Report R3 (6/65)
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคาร 1 (Date: 28/10/2022)
 
Interhospital Pediatric Surgical Conference
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. (Date: 27/10/2022)
 
Professionalism and professional identity
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย... (Date: 07/12/2022)
 
HPB Fellowship 2023
หลักสูตรการฝึกอบรม 1 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 (Date: 01/11/2022)
 
Appendicitis
"Appendicitis" วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565  เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 26/10/2022)
 
OrganTransplant66
รับสมัครจำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 (Date: 21/10/2022)
 
The 3rd Mini Cardiothoracic Technology
"Improving Quality in Pediatric Cardiac Surgery" Saturday 12 Nov 2022 | 09:00-12:00 @Kalyanaki Room, 4th... (Date: 12/11/2022)
 
Research Progress Report R3 (5/65)
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 21/10/2022)
 
How to approach student with problem
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 09/11/2022)
 
Hemotthoid
"Hemotthoid" วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 19/10/2022)
 
Don't be a good surgeon,be a great surgeon
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00-19:40 น. (Date: 26/11/2022)
 
Research Progress Report R3 (4/65)
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 30/09/2022)