"โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

MedicalError2023
   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม"โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 รุ่น 1 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พศ.2566 เวลา 12:00-15:30 น.ม รุ่น 2 วันอังคารที่ 05 กันยายน พศ.2566 เวลา 12:00-15:30 น. ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี