กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่ในธีม "บุหรี่เผาปอด"

 

กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการป้องกันการจมน้ำ และการปฏิบัติก...

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ เนื่องในโอกาสวันพ...

 

โครงการเริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง "ออกกำลังกาย สน...

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจของคณะฯ ที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมศึกษา...

 

กิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก วันที่ 12 ม...

 

กิจกรรม "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี" วันที่ 21 มกราคม 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื...

 

วันที่ 6 มกราคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกร...

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการสาธิตวิธีการปรุงดินสำหรับเพาะปลู...

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ...

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ นักศึกษาแพทย์ชั้นป...

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 ฟาร์มสร้างสุขได้ร่วมจัดบูธในกิจกรรม Dietitian’s Day จำหน่ายผักปลอดสารพิษ...