กิจกรรม "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี" วันที่ 21 มกราคม 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื...

 

วันที่ 6 มกราคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกร...

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการสาธิตวิธีการปรุงดินสำหรับเพาะปลู...

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ...

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ นักศึกษาแพทย์ชั้นป...

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 ฟาร์มสร้างสุขได้ร่วมจัดบูธในกิจกรรม Dietitian’s Day จำหน่ายผักปลอดสารพิษ...

 

กิจกรรมเจาะเลือดตรวจสารเคมีในเกษตรกร และกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

 

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ในวิชาการแพทย์ทางเลือกและบำบัดเสริมทางการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง...

 

ฟาร์มสร้างสุขเข้าร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์" จัดบูทประชาสัมพันธ์...

 

กิจกรรมโครงการ "ปันความรู้ สู่สุขภาพดี" ปีที่ 6 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมเพื่...

 

ตลาดนัดสุขภาพ สุขภาพดีส่งตรงจากฟาร์มสร้างสุขฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมทำน้ำยาล้างผักจากสมุนไพร ณ ศูนย์เสริมพลังฯ ชั้น...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543