โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี แลกเปลี่ยนการทำสบู่ฟักข้าวและยาสระผมอัญชันร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี แลกเปลี่ยนการทำสบู่ฟักข้าวและยาสระผมอัญชันร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี แลกเปลี่ยนการทำสบู่ฟักข้าวและยาสระผมอัญชันร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่่าผลผลิตและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้เสริม