กลับมาอีกครั้งกับ "ตลาดนัดสุขภาพ" จำหน่าย พืชผัก ผลไม้ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาชา...

 

เรื่อง รายการและอัตราการจัดเก็บค่าผลผลิตของโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี พ.ศ. 2566

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรร...

 

มื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ร่...

 

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ในหัวข้อ "วัคซีนสำหรับผู้...

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ และ สุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 

กิจกรรมวาเลนไทน์เดย์ เมื่อวันที 14 กุมภาพันธ์ 2566 

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ องค์การเภสัชกร...

 

โครงการเกษตรอินทรีย์สร้างวิถีสุขภาพ จัดกิจกรรม "เพราะรัก จึงชวนน้องกินผัก" โดยให้การสนับสนุน...

 

         เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ฝ่ายการ...