กิจกรรมเจาะเลือดตรวจสารเคมีในเกษตรกร และกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

 

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ในวิชาการแพทย์ทางเลือกและบำบัดเสริมทางการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง...

 

ฟาร์มสร้างสุขเข้าร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์" จัดบูทประชาสัมพันธ์...

 

กิจกรรมโครงการ "ปันความรู้ สู่สุขภาพดี" ปีที่ 6 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมเพื่...

 

ตลาดนัดสุขภาพ สุขภาพดีส่งตรงจากฟาร์มสร้างสุขฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมทำน้ำยาล้างผักจากสมุนไพร ณ ศูนย์เสริมพลังฯ ชั้น...

 

งานมติชน Health Care เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ฟาร์มสร้างสุขฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์...

 

ตลาดนัดสุขภาพ ส่งตรงสุขภาพดีจากฟาร์มสร้างสุขฯ จำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ธัญพืชมากประโยชน์ และอาหา...

 

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อผู้ที่สนใจ เข้าชมนิท...

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็ก ได้จัดก...

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนร...

 

กิจกรรม "สูงวัย..ใส่ใจสุขภาพ" ในวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์