งานมติชน Health Care เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ฟาร์มสร้างสุขฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์...

 

ตลาดนัดสุขภาพ ส่งตรงสุขภาพดีจากฟาร์มสร้างสุขฯ จำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ธัญพืชมากประโยชน์ และอาหา...

 

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อผู้ที่สนใจ เข้าชมนิท...

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็ก ได้จัดก...

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนร...

 

กิจกรรม "สูงวัย..ใส่ใจสุขภาพ" ในวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

 

ฟาร์มสร้างสุขกับการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผล เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนและสังคม...

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ฟาร...

 

จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "ยืดเหยียด ลด...

 

"นิตยสารคู่สร้างคู่สม" ลงภาพข่าวงานประชุมวิชาการภาคประชาชน  ประจำปี 59

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการลดบริโภคเกลือโซเดียมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ระดมสมองวางแผนรณรงค์การ...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543