กิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาฟาร์มสร้างสุข

 
กิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาฟาร์มสร้างสุข
     วันที่ 24 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฟาร์มสร้างสุขฯ รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาฟาร์มสร้างสุข ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ รามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ปตท. และผู้บริหาร รพ.รามาธิบดี มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ผู้บริหาร คณะทำงานโครงการฟาร์มสร้างสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมชมบอร์ดนิทรรศการโครงการความร่วมมือที่บริษัท ปตท. เข้ามาร่วมสนับสนุนภายในฟาร์มสร้างสุขฯ พร้อมทั้งทำกิจกรรมการทำสบู่ฟักข้าว และการปลูกข้าวดำนา บนพื้นที่ที่ผ่านการปรับสภาพดินเปรี้ยว