วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้เกษียณอายุงานจากช...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หน่วยฝึกปฏิบัติการช่วยชีว...

 

วันนี้ ( 2 พฤษภาคม 2566 ) รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้มอบหนังสือนิทาน "...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ และ สุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

RAMA CHEER ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543