โครงการ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ปีงบประมาณ 64

 

               

 "สร้าง" - "เสริม" - "สุข" - "ภาพ"

 เริ่มต้นทำโครงการปีแรก 2556 จนถึงปัจจุบัน... 

(ถอดบทเรียนการดำเนินการช่วงปี 1 - 2)

 

ข้อมูลแนะนำโดยสรุป  : โครงการฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี

(คลิปรายการ)  -  ข่าวดีจะดัง  ตอน  ฟาร์มสร้างสุข

(คลิปรายการ)  - ปฏิบัติการข่าวดี  ตอน  ฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี  

(คลิปรายการ)  - ฟาร์มสร้างสุขด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 2561

(คลิปกิจกรรม) - กิจกรรมเปิดบ้าน "ฟาร์มสร้างสุข" วันที่ 21 มกราคม 2562

 

Facebook : โครงการฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี

ติดตามฟาร์มสร้างสุขได้ที่