ข่าวสารน่ารู้/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
NEWS  

You are here

 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชม live Facebook ในหัวข้อเรื่อง "พาแม่ไปกินอะไรดี"

...
 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม...

 

เมื่อวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล น...

 

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 รศ.นพ.เพชร  รอดอารีย์ ประธานหลักสูตรอบรมผู้นำ...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE “ชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาล และลดไขมันในเลือด ด้วยเมนูผัก”...

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) จำนวน 8 คน...

 

        เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับนักศึกษาพยาบาลปร...

 

        เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.งานสร้างสร้างเสริมสุขภา...

 

ร่วมรับฟังความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัด covid-19 และการดูแลตนเองเมื่อเป...

 

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช คณะแพ...

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "ลดตระหนก เพิ่มตระหนัก ภัยในฝนฤดูฝน" โดยละทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543