ข่าวสารน่ารู้/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
NEWS  

You are here

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566

งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน โรงเรียนพยาบ...

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ...

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...

 

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดงานวันงด...

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้เกษียณอายุงานจากช...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หน่วยฝึกปฏิบัติการช่วยชีว...

 

วันนี้ ( 2 พฤษภาคม 2566 ) รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้มอบหนังสือนิทาน "...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543