ข่าวสารน่ารู้/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
NEWS  

You are here

 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม *ออกแบบท่าออกกำลั...

 

เมื่อวันที่ 11 และ 14  พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโด...

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ให้...

 

เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2565 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจ...

 

24 กันยายน 2565 ชุมชน สภาองค์กรชุมชนเขตราชเทวี ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเ...

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื...

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ป้องกันสมองเสื่อมทำไง?"

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  ชมรมผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอรามาธิบดี และผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงราม...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543