วันที่ 21 เมษายน 2564 มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ นางสาวพิมพ์พร ทวยทา พยาบาลวิชา...

 

กิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) 4 มีนาคม 2564

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (world obesity day) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม วันมะเร็งโลก สำหรับบุคลากร และประชาชนทั่วไป...

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงก...

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวั...

 

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก

 

กิจกรรมวันดินโลก วันที่ 4 ธันวาคม 2563

 

งาน รวมน้ำใจพญาไทสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

ขอเชิญชวนลูกหลานบุคลากรรามาธิบดี และชุมชนแขวงทุ่งพญาไท อายุ 8-10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเ...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ มอบอุปกรณ์อ่างล้างมือแบบพกพา จำนวน...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543